Reklamacje i zwroty


Reklamacje


Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię wraz z wypełnionym formularzem reklamacji do pobrania tutaj:

Formularz reklamacji towaru [PDF]

Formularz reklamacji towaru [DOCX]

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Reklamacje należy kierować na adres:

LaDiosa Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Do Dysa 20A
20-149 Lublin

lub drogą poczty elektronicznej
przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Zwroty


Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową ([email protected]) lub pocztową, w terminie 30 dni od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj:

Formularz odstąpienia od umowy [PDF]

Formularz odstąpienia od umowy [DOCX]

Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

LaDiosa Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Do Dysa 20A
20-149 Lublin

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Loading...